Våra samarbeten

FORMGIVNING    Lgr 11
Ämnets syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av sambandet mellan funktionell och konstnärlig utformning samt av samspelet mellan
material, form och funktion

Recticell

  • FÖRMÅGOR
  • KOMMUNICERA MED BILDER
  • SKAPA                       Följa upp sin process
  • PLANERA                  Deadline
  • UTTRYCKA               Formulera diskutera
  • UNDERSÖKA           Före och efter sina idéer
  • ANALYSERA            Och reflektera
  • PRESENTERA           Verklighet
  • jonatans bilderjArbetsgångTelefonkontakt med Sales Manager Johan Ruberger
  • Möte upplägg, möjligheter kring material, tid, antal elever osv
  • Studiebesök, samtal kring material och begränsningar
  • Introduktion uppgift: Produkt anpassad för barn mellan 2-7 år
  • Inspiration från olika texter kring barns lek och egna upplevelser som vi delar med oss till varandra, Skissa, samla information kring vald idé.
   Diskussioner/redovisningar i helklass kring elevernas idéer.
   Eleverna för fram vilkas idéer som ska presenteras för Recticel
  • Ny uppgift för de elever som inte fortsätter i produktutvecklingen.
  • Kontakt med AMO / textil, priser
  • Eleverna presenterar idéerna med några av ledningen på företaget.
  • Renrita i naturlig storlek samt ta fram modeller. Kolla marknaden!
  • Nytt datum för visning innan prototyp- Recticel visar produkterna för sina kunder. Utställning
  • Eventuellt produktionjonat
  • Kursen har nya utmaningar för de elever som inte fortsätter med samarbetet med företagen
  •  Skål med lock
  • Elever bestämmer tema
  • sannas
  • UTVECKLA FÖLJANDE
  •  Eleverna får utveckla förmågan att arbeta konstnärligt och hantverksmässigt i specifika     material.
  • Kunskaper om materials specifika produktionsformer, bearbetningsmetoder och användningsområden
  • Kunskaper om färg, form och funktion
  • Förmågan att kommunicera med formgivningens språk och uttrycksmöjligheter samt att presentera idéer och produkter.Förmåga att värdera formgivning i relation till intentioner och yrkesmässiga krav.
  • Förmågan att använda relevanta begrepp

ANSVAR FÖR SITT EGET LÄRANDE

 • Kunskapskrav                                                                                                                                             Betyg E                                                                                                                                                     Prövar olika angreppssätt                                                                                                                  Eleven använder med visst handlag                                                                                                  Löser enkla problem som uppstår i samråd med handledare                                          Understryka uttryck och funktion genom färg och form                                                           Översiktligt utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning                                                     Eleven visar och redogör översiktligt för arbetsgången                                                             Värderar eleven med enkla omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess
 • jon

 

 

 

  • Våra bidrag till tävlingen ”Berätta för 100 andra”                                                                            Affischerna är i A0 -format

   

   


   

   

   

  Evelina Andersson och Amanda Erikssons i ESB11 har arbetat fram en logotype till restaurangprogrammet på Gislaveds gymnasium. Nu är den klar för användning

  .