Om Estetiska programmet Bild & Formgivning

Det här är Bildesteternas blogg.

Här är vårat signum

 

Här kommer du till bildesteternas hemsida på Gislaveds Gymnasium.

Vi som håller på att bygga vår blogg är elever på Gislaveds Gymnasium, estetiska program med inriktning Bild och Formgivning åk 1-3. och lärare som tillsammans gör sidorna. Dock är det endast två lärare som har rättigheterna att lägga in material på bloggen. Vi har valt att inte ge möjlighet för bloggare att kommentera elevernas insatser. Det är på gott och ont för eleverna skulle verkligen tycka att det var roligt att bli uppmärksammade. Vi gör det valet för att undvika  eventuellt  oseriösa skrivare.

SYFTE OCH MOTTAGARE

Vi vill nå andra elever på olika skolor, framförallt elever i vår region men även från hela riket. Vi ser bland annat bloggen som ett sätt att visa upp oss, där man kan se vad vi gör men även en länk för elever som är intresserade av att kolla på olika utbildningar inför deras val till gymnasiet. Ett komplement till mässor och besök.

Vi har nått ett delmål…

Elever som varit på besök på inriktningen har berättat att de har varit inne och kollat vår blogg och det känns jättebra!:) Det var ett av våra mål med bloggen!!

VAD VI GÖR

Eleverna som går på inriktningen tycker att det är intressant med form, färg och design. Vi skapar bilder och text i digitala miljöer, jobbar mycket med foto men också skulpterar och målar i olika material .

Eleverna som går här kombinerar en bred teoretisk utbildning med möjligheter för vidare studier inom bild och form

Vi kommer att visa hur vi jobbar med våra lektioner med samarbeten med olika pedagoger, ämnen och företag. Spännande workshops och studiebesök där vi följer våra elevers process och resultat. En viktig del i elevernas process är att avsluta med att visa upp det som åstadkommits samt en del i deras redovisning.

SÅ HÄR MÖTER VI LÄROPLANEN

Undervisningen i ämnet bild gör att eleverna utvecklar sina färdigheter i olika tekniker och material. Genom varierad undervisning med föreläsningar blandat med mycket praktiskt arbete når vi resultat. Eleverna får lära sig att kommunicera med bilder. I undervisningen gör eleverna analyser i form av samtal både enskilt och i klassituation kring sina egna och andras bilder. Eleverna redovisar alltid muntligt efter varje arbetsblock.

Målet är att ge  eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Vi jobbar med olika metoder inom två- och tredimensionella material, även digitalt. Vi lyfter eleverna genom att få dem att visa upp sina arbeten offentligt genom bloggen bildestet.se, och på jurybedömda salonger samt offentliga inrättningar utanför skolan.

Eleverna får också valfriheten att träffa ungdomar från stora delar av Europa bland annat genom språkutbyte och Comeniusprojekt. i år jobbar eleverna med temat kommunikation förr och nu. Eleverna från Tyskland och Skottland kommer 19 april – 26 april.

ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE

Genom samarbete med företag får eleverna uppdrag och som följs upp av både oss lärare och av företagen. Ibland får eleverna uppgifter som är likvärdiga professionella uppdragstagare fast med vetskapen om att inte ta ”verkliga jobb”.

Några exempel på hur vi samarbetar med företag kan ni se nedan.

         

Ett samarbete med Skeppshultcykeln under ett och ett halvt år var inspirerande med flera möten och uppföljningar.                                                                                                                                Eleverna fick möjlighet att se in i framtiden!

UPPHOVSRÄTT

Creative Commons-licens
bildesteterna av susanne johansson är licensierad under en Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 Internationell licens.

Eleverna får genom undervisning av upphovsrätt en kunskap om hur man kan använda sina och andras bilder på ett bra förhållningssätt och regelverk. Vi har använt oss av Regeringskansliets broschyrer. Filmen som Webbstjärnan erbjuder om upphovsrätt gav en bra grund. De blir dock också medvetna om att det är svårt att helt och hållet ha ett skydd för sina bilder. De elever som vill skydda sitt material och sina idéer väljer att inte lägga ut sina verk på bloggen eller i andra sammanhang där det finns risk att bli kopierad eller bli av med sin idé.

VAD HAR VI LÄRT OSS AV ATT JOBBA MED WEBBEN.          EN DEL AV SKOLARBETET                                                                

Hur vi på ett smidigt sätt kan nå ut till vår tänkta målgrupp. Eleverna har blivit delaktiga med sitt material och följt upp bidragen från  varandra.                                                                                          Intresset har vuxit för bloggen hos eleverna och uppskattar uppdateringar.   Eleverna har lärt sig om upphovsrätt.  Eleverna har genom bloggen blivit bekräftade och stärkta i sin utveckling och att deras arbeten håller i kvalité. Eleverna har fortsatt att tycka att det är givande att jobba inför en större publik, nu också genom en utåtriktad tävling med temat, ”Berätta för 100 andra”. Ett gemensamt projekt med bild och svenska.

MOTIVERING

Vi tycker att vi borde få pris för vår blogg för att vi är en skola som vill visa att inriktningen jobbar utefter läro- och kursplaner på bästa sätt. Genom en varierad, innehållsrik och engagerad undervisning har vi fått nöjda elever. Gislaveds kommun satsar på estetiska programmet vilket ger mycket tillbaka för  våra studenter som vi ser når bra resultat i form av vidare utbildningar och jobb som vi belyser genom bloggen.